disclaimer.

Deze website is eigendom van Bosh and Bordon BVBA.
Maatschappelijke zetel
Bosh and Bordon BV
Kompasplein 14
9000 Gent

Email: hello@boshandbordon.be
Telefoon: +32 9 278 57 34

Ondernemingsnummer: BE071767003

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Intellectual property
De inhoud van deze site behoort toe aan Bosh and Bordon BVBA en mag niet gebruikt of gedupliceerd worden zonder schriftelijke toestemming.

Beperking van aansprakelijkheid
De verstrekte informatie op deze website kan niet als professionele of juridische raad beschouwd worden, daar deze niet op een specifieke gebruiker is gebaseerd.

Bosh and Bordon BVBA  probeert steeds zo correct mogelijke informatie te verschaffen op deze website, maar het is mogelijk dat onjuistheden aanwezig zijn in de verstrekte informatie. Mocht dit het geval zijn, kan je steeds een mail sturen naar hello@boshandbordon.be ter correctie. Bosh and Bordon BVBA zal dan zo snel mogelijk deze informatie naar correctheid aanpassen.

Bosh and Bordon BVBA kan niet rechtstreeks of onrechtstreeks, op bijzondere of andere wijze aansprakelijk gesteld worden door enige schade (verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens, …) die ontstaat door de verstrekte informatie op de website. Dit is met inbegrip van de geplaatste hyperlinks die naar andere websites zouden verwijzen.

De geplaatste links op deze website impliceren op geen enkele manier de goedkeuring van de inhoud van deze websites. Ook daar kan Bosh and Bordon BVBA niet verantwoordelijk voor geacht worden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Gent bevoegd.

Privacybeleid
Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Bosh and Bordon BVBA, Dok Noord 4C 102 of via hello@boshandbordon.be , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Bosh and Bordon BVBA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type , het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Ter gegevensverzameling wordt Google Analytics gebruikt met geanonimiseerde gegevens zonder gebruik van IP adres.